DomArtic

PPHU DomArtic
  ul. Na zjeździe 8
  30-527 Kraków
 
Zapraszamy
  Pon-Pt  9:00 - 17:00
Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innych godzinach lub w sobotę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Biuro:       012-357-11-18
                 pytania@domartic.pl
Budowy:   509 - 020 -574
Dane do przelewu.

Adaptacje projektów

Gdy zakupili Państwo gotowy projekt, konieczna jest jego adaptacja do warunków istniejących na działce oraz dostosowanie projektu do obowiązujących w danym terenie wymagań, określonych w decyzji o warunkach zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a także dostosowanie projektu do oczekiwań inwestora. Adaptacja to – dosłownie - dostosowanie projektu (architektury, konstrukcji oraz instalacji) do warunków panujących na działce. Na tym etapie architekt dokonuje wszelkich zmian w gotowym projekcie. Jeśli konieczne jest dokonanie zbyt wielu zmian w projekcie gotowym, warto rozważyć wykonanie projektu indywidualnego, gdyż rozwiązanie takie może okazać się mniej kosztowne od zakupu projektu typowego wraz z jego adaptacją oraz ze wszystkimi zmianami.

Aby stworzyć kompletny projekt budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, architekt wykonuje również projekt zagospodarowania terenu - oznacza to umiejscowienie budynku na mapie sytuacyjno-wysokościowej wraz z projektowanym usytuowaniem przyłączy, dojść i dojazdów do budynku, powierzchni utwardzonych, miejsc postojowych i innym planowanym zagospodarowaniem terenu.

W zależności od lokalizacji działki i specyfiki planowanej inwestycji, oprócz projektu budynku, konieczne jest zaprojektowanie innych obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę takich jak: zjazd, zbiorniki podziemne, zewnętrzne odcinki instalacji, sieci i inne.

W momencie podjęcia decyzji, dotyczącej rozpoczęcia budowy na danej działce, warto zgłosić się do naszego biura. Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy, architekt udzieli Państwu informacji odnośnie niezbędnych uzgodnień urzędowych, których należy dokonać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Więcej informacji na temat indywidualnych i gotowych projektów w zakładce Projekty indywidualne oraz Biuro projektowe.

W skład adaptacji typowego projektu wchodzą:

 • zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
 • adaptacja projektu z każdej branży projektowej, wykonywana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami - od tego momentu to nasi projektanci przejmują odpowiedzialność za Państwa projekt
 • sprawdzenie zgodności projektu architektoniczno - budowlanego z Warunkami Zabudowy (WZ) lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
 • adaptacja rozwiązań konstrukcyjnych do stref klimatycznych istniejących na działce oraz do występujących na niej warunków geotechnicznych
 • dostosowanie elementów instalacji do warunków technicznych przyłączenia do sieci
 • sporządzenie BIOZ (informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
 • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 • sprawdzenie poprawności typowego projektu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

 • cześć opisową zawierającą informacje na temat: warunków na działce, opisu planowanej informacji, zestawienia powierzchni inwestowanych na działce ze wskaźnikami podanymi w Warunkach Zabudowy lub MPZP, zgodności inwestycji z wymaganiami WZ lub MPZP, zachowania norm hałasu, wpływu na środowisko, określenia warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektu, wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz innych zaleceń projektowych, odnoszących się kompleksowo do planowanej inwestycji
 • część graficzną obejmującą całościowe przedstawienie projektowanych i planowanych elementów projektowych na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, w tym usytuowanie budynku na działce i posadowienie budynku. Wykonujemy także badania geotechniczne w celu dostosowania fundamentów domu do nośności gruntu i poziomu wód gruntowych, wykonujemy również usługi geodezyjne.

Nasi architekci, jak również pozostali specjaliści są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do naszego biura, gdzie otrzymają Państwo:

 • fachową pomoc w doborze projektu do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy
 • pomoc w ustaleniu wymiarów budynku w zależności od powierzchni działki
 • informacje o dokumentach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii i pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji
 • wycenę prac projektowych
 • posiadamy również katalogi i prowadzimy sprzedaż projektów gotowych wielu znanych i cenionych biur projektowych

 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację do naszego biura projektowego. Więcej na temat prac projektowych znajdziecie Państwo w zakładce biuro projektowe.

 

 

 

  Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.    


2010r © DomArtic
NIP:683-107-55-58